Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 16 februari 2017

            Schepen Annelien Van Der Gucht ( N-VA ) is sinds deze week de nieuwe voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren. De raad van bestuur verkoos haar op 8 februari als voorzitter van de raad van bestuur en van het directiecomité. Het Autonoom Gemeentebedrijf verzorgt de …

Op 19 december 2016

Uit het Nieuwsblad van 19/12/2016 : N-VA Wetteren steunde de actie Music For Life tijdens de kerstmarkt met een donatie van 500 euro aan Canisha, de vereniging uit Wetteren Ten Ede die assistentiehonden voor mensen met een beperking opleidt. Hans De Bruycker van café ‘t Zwijntje schonk er nog een …

Op 1 september 2015, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid is een absolute prioriteit. De schoolomgeving moet veilig zijn opdat de kinderen terug  naar school kunnen, te  voet of met de fiets En een verkeersbord 30 volstaat niet als er niet wordt gecontroleerd. Heel dikwijls moet worden vastgesteld dat er te snel worden gereden. Jong N …

Op 23 februari 2014

Zaterdag 22 februari keurde de partijraad van de N-VA de Vlaamse en federale lijsten voor de verkiezingen van 25 mei goed. Daarmee is het lijstvormingsproces bij de N-VA quasi afgerond …

Op 26 juli 2013

Schepen van Volksgezondheid Jean-Paul De Corte werd tijdens de treinramp door de gouverneur op het matje geroepen nadat hij de communicatie van het crisiscentrum had gehekeld. Maar de huisarts uit Wetteren-ten-Ede vindt nog steeds dat hij gelijk had …

‘Op drie dagen tijd geeft men drie verschillende boodschappen aan de huisartsen, en dan verwijt men mij dat ik verwarring creëer!' De Corte wil in Wetteren het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) transparanter maken en heeft geen schrik om tegen heilige huisjes schoppen …

Op 10 mei 2013

Naar aanleiding van het treinongeval in onze gemeente heeft Dr. De Corte een toelichting opgesteld met betrekking tot het product acrylonitrile. U kan deze lezen in bijlage. Als N-VA wensen wij ook alle mensen te danken die ontzettend hard hebben gewerkt om de schade en alle gevolgen te beperken …