Lokaal werk

De kracht van verandering begint in Wetteren! Dat vertrekt van een toekomstvisie die inhaakt op bovenlokale strategische visies die verder gaan dan 2020.Missie


•een Vlaanderen dat werk maakt van de economische welvaart en het sociale welzijn van al haar inwoners,
•een Vlaanderen dat zorg draagt voor de hechtheid van onze samenleving en daartoe waakt over zijn publieke cultuur, normen en waarden,
•een Vlaanderen dat als onafhankelijke lidstaat van de Europese Unie zijn verantwoordelijkheid opneemt in de internationale samenwerking en solidariteit.
Met cijfers en tabellen leggen we het Belgische huishouden bloot en weerleggen we hardnekkige mythes. Met analyses en argumenten oefenen we voortdurend invloed uit en bepalen we mee de politieke agenda. We tonen aan dat Vlaanderen klaar is om een zelfstandige lidstaat van Europa te worden.