Verkeersveiligheid

Nieuws over dit onderwerp

1 september: opnieuw VEILIG naar school.

De verkeersveiligheid is een absolute prioriteit. De schoolomgeving moet veilig zijn opdat de kinderen terug  naar school kunnen, te  voet of met de fiets En een verkeersbord 30 volstaat niet als er …