Voorstel voor een alternatief verkeersplan N-VA Wetteren

J.P. De Corte

Uitgangspunten:

-Inkomend verkeer en uitgaand verkeer naar en uit het centrum de kortste en veiligste route geven

-Fietsers maximaal beschermen en voorrang geven waar het verantwoord is

-De handelaars maximaal bereikbaar maken

 

Ringstructuur rond Wetteren: voorrangsweg

Scheldebrug, Astridlaan, Felix Beernaertsplein, Nieuwstr, Stationsplein, Jan Broeckaertlaan, Warandelaan, 18de Augustuslaan, Wegvoeringstr richting Dendermonde.

 

Toegangswegen:

Vanuit Dendermonde:

ofwel de ring nemen langs de 18de Augustuslaan, Warandelaan tot de Molenstr,

ofwel via de Wegvoeringstr (zone 30) (verlaten van de voorrangsweg ter hoogte van het kruispunt met de 18de Augustuslaan)  en verplicht verlenen van voorrang ter hoogte van de Molenstr.-Scheldedreef.

 

Vanuit de richting Spoorwegbrug

Via de Molenstr, die met de Scheldedreef, Scheldekaai, Aard, Zuiderdijk een voorrangsweg wordt zodat de parking onder het WAS vlot bereikbaar is

 

Van over de Scheldebrug

Ofwel aan de voet rechtsaf, onder de Scheldebrug naar de parking onder het WAS of naar het centrum

Ofwel rechtdoor naar het Felix Beernaertsplein voor de andere richtingen of naar het centrum via de Hoenderstr

 

Vanuit de richting Gent

Tot aan het Felix Beernaertsplein en dan via de Nieuwstr de ring nemen ofwel rechtdoor via de Hoenderstr naar het centrum

 

Krachtlijnen van het verkeer:

Opzetten van korte verkeerskringen om een vlotte doorgangkelijkheid maximaal te maken in onze relatief nauwe straten.

 

De as Molenstr. Scheldedreef Scheldekaai wordt een voorrangsweg, maar om de zwakke weggebruikers en vooral de fietsers te beschermen laat men in de Scheldedreef parkeren langs beide zijden in aangegeven blokken. Dit remt de snelheid van het verkeer heel sterk.

De rijrichting in de Stationsstr en de Flor Leirensstr wordt omgedraaid van de Markt richting Spoorweg. Hierbij kan men een fietsstraat invoeren zodat de fietsers in beide richtingen kunnen rijden en dus de kortste weg van en naar het station hebben. De auto’s hebben ook doorgang, zodat de handelaars vlot bereikbaar blijven, maar als men Wetteren uit wil zijn andere straten logischer en sneller (Van Cromphoutstr, Molenstr, Wegvoeringsstr (met verlenen van voorrang op 2 punten: Molenstr en 18de Augustuslaan)

Voordeel is het snel afvoeren van het verkeer en respect voor de fietsers die in de realiteit altijd de kortste weg nemen, toegestaan of niet.

 

Het verkeer van de Hoenderstr kan op de Vijfhoek ofwel rechtdoor (Jagerstr, ofwel rechtsaf: Stationsstr richting spoorweg, ofwel linksaf de Lange Bergstr, richting parking Den Berg en dan rechtsaf de Korte Bergstr richting Markt.

Er komt éénrichtingsverkeer in de Lange Bergstr tussen de Vijfhoek en de Korte Bergstr

Op het punt Korte Bergstr en de Flor Leirensstr komt er links dubbel verkeer in de Flor Leirensstr richting Markt

Vanop dit punt worden in het laatste stuk van de Flor Leirenstr de parkeerplaatsen aan één kant mee opgenomen in de rijweg zodat de straat voldoende breed is. Hierdoor kunnen de auto’s van de Markt ook de parking op Den Berg bereiken.

 

De Kerkstr wordt afgesloten voor auto’s, alleen toegangkelijk voor fietsers.

De Jos Buyssestr wordt éénrichtingsstraat richting Spoorweg, fietsers in beide richtingen. De auto’s hebben een korte kring via de Molenstr en Hekkerstr.

Om de fietsers veilig te laten de Jan Broeckaertlaan kruisen wordt tussen de Joz Buyssestr en de Molenstr een dubbel fietspad aangelegd (er is voldoende ruimte en bovendien zou de busstop in de toekomst verdwijnen) zodat de fietsers aan de verkeerslichten van de Molenstr de straat dwarsen.

 

Het verkeer uit de Hoveniersstr naar de Astridlaan moet verplicht rechtsaf om een conflict met het verkeer van het Felix Beernaertsplein richting Scheldebrug te vermijden.

 

Het verkeer in de Moerstr wordt éénrichting vanaf de Korte Bergstr richting Felix Beernaertsplein. Dit lost de zeer gevaarlijke situatie op het einde van de Moerstr op.

De Moerstr vanaf de Korte Bergstr richting Schelde blijft dubbele richting.

 

Het verkeer in de Pr Jos Charlottelaan van de Moerstr richting Scheldebrug wordt éénrichting zodat een veel voorkomend verkeersconflict door kruisend verkeer wordt opgelost.

Waar de Pr Jos Charlottelaan dan op de Astridlaan komt mag men zowel rechts als links afslaan.

Het verkeer op  de Zuiderdijk mag niet afslaan richting Astridlaan aan de oostkant- centrumkant door invoeren van éénrichtingsverkeer richting Schelde vanaf de Pr Jos Charlottelaan.  Dit voorkomt ook een verkeersconflict daar en hindert het verkeer niet.

 

Op de Markt kan er een stop komen ter hoogte van de Poort, zodat tussen De Poort en de Kerkstr terrassen kunnen uitbreiden.

 

Voor N-VA is een stop op de Markt of voetgangers en fietszone in de Stationsstr en Flor Leirensstr niet bespreekbaar omdat het de dood betekent van een reeks middenstanders en zeer oncomfortabel is voor de mensen die winkelwaar moeten meenemen.

 

We moeten ook overwegen of het niet beter is de Noordlaan voor verkeer in beide richtingen open te stellen tot op het Felix Beernaertsplein en de Gentse Steenweg een statuut plaatselijk verkeer te geven voor omwonenden en mensen die de warenhuizen, enz bezoeken.