De N-VA Wetteren waakt en handelt in uw belang deel 1

Op 5 oktober 2017

Parkeerinfarct thv Felix Beernaertsplein

 

De laatste tijd dramatische toestanden aan de rotonde met enorme files en massaal tijdverlies.

Oorzaak is de nieuwe belijning.

Op het schepencollege van 22/2/2016 is een plan summier voorgesteld door de bevoegde schepen om iets te doen voor de veiligheid van de fietsers op het Felix Beernaertsplein, waar uiteraard iedereen akkoord mee was

Ik citeer uit het verslag:

“Felix Beernaertsplein: aanleg gemarkeerd fietspad tussen rotonde en Noordlaan

AWV heeft een voorstel uitgewerkt

om een fietspad (1,75m breed) aan te leggen op het Felix Beernaertsplein (weg) tussen de rotonde en de Noordlaan. Dit voorstel werd besproken met de gemeente, politie en De Lijn.

Aan de zijde van de bebouwing ligt er op vandaag een gemarkeerd fietspad. Doel is om dit

ook aan de zijde van het plein aan te brengen. De weg is voldoende breed. Eén busperron op het Felix Beernaertsplein zal verdwijnen voor de aanleg van het fietspad (gunstig advies van De Lijn). De mogelijkheid om een dubbelrichtingsoversteek te voorzien ter hoogte van de

Hendrik Consciencelaan zal bediscussieerd worden op de PCV.” Einde citaat

Uiteraard gaat men ervan uit dat de bevoegde schepen zijn huiswerk goed heeft gemaakt.

 

We hebben een peperdure studie over de verkeerssituatie in Wetteren gekregen met Alle mogelijke tellingen, hoeveel auto’s er aankomen uit de Gentse Steenweg, hoeveel er afdraaien naar rechts en hoeveel naar links.

Hieruit blijkt dat de drukste assen zijn: De Scheldebrug en de Zuidlaan, gevolgd door de Noordlaan-Gentse Steenweg, Felix Beernaertsplein.

Men kon voorsorteren om ofwel de Nieuwstraat te nemen ofwel rechtdoor, Hoenderstraat of rotonde en bij mijn weten zijn er geen ernstige ongevallen gebeurd.

Bovendien zal bij de nieuwe situatie binnen de kortste keren een sluikweg ontstaan over de stationsparking zo naar het station met alle risico’s vandien. Deze files zullen zich elke dag herhalen.

Bovendien zullen deze extra files alleen stress en veel zenuwachtigheid veroorzaken bij de chauffeurs. Afgezien van de gezondheidsproblemen die dagelijkse stress voor de mensen zelf veroorzaakt, zal dit aanleiding geven tot impulsief gedrag en onvoorziene manoevers wat op zich oorzaak kan en zal zijn van ongevallen.

Ik vraag mij af hoe het mogelijk is dat de betrokken dienst dit niet heeft voorzien. Ik hoop dat men de uitgetekende plannen heeft bekeken. Men kon hierover nadenken en alternatieven voorstellen.

Er is trouwens een zeer eenvoudig en bijna niets kostend alternatief nu al voorhanden.

Men had de fietsers links voor de huizen, over de bestaande (nu doodlopende weg op de rotonde, kunnen laten rijden: ze waren weg van de auto’s, bijzonder veilig Had men de Noordlaan opengesteld

in beide rijrichtingen dan had men het doorgaand verkeer afgeleid van de Gentse Steenweg, wat heel veel vlotheid had toegevoegd, omdat veel oponthoud nu veroorzaakt wordt op de Gentse Steenweg door auto’s die de verschillende winkels op en afrijden. De Gentse Steenweg zou dan alleen plaatselijk verkeer en bezoekers van winkels zijn.

Dit zijn gewestwegen en kan uiteraard niet door Wetteren worden beslist, wel overlegd en gesuggereerd. Bovendien is dit uiteraard niet te nemen of te laten maar het overdenken waard.

Ik vraag hier onmiddellijke tussenkomst en een oplossing, mede uit hoofde van de veiligheid.

Ik had graag vernomen wat de verantwoordelijken hieraan direct gaan doen.

 

JP De Corte, fractieleider gemeenteraad

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is