De N-VA Wetteren waakt en handelt in uw belang deel 2

Op 5 oktober 2017

Op de gemeenteraadscommissie mobiliteit werd meegedeeld dat het schepencollege een studie heeft besteld die bij volledige afhandeling ongeveer 20.000 Euro gaat kosten over herinrichting van de Markt.

Uit de discussie bleek duidelijk dat het de bedoeling was het aantal parkeerplaatsen drastisch te verminderen. Een schepen stelt wel dat de discussie een fetish is : voor de enen auto’s drastisch verminderen en de N-VA die daar radicaal tegen is, (behalve de buitenste rand om veiligheidsredenen, ter aanvulling) en dat hij dus een studie wil om de Markt her in te richten.

Er was een overeenkomst om de Markt te laten met parkeermogelijkheden zoals nu, zonder knip, en alle andere onzalige en middenstandsdodende maatregelen. Ik stel vast dat bepaalde schepenen nu langs een achterpoort binnenhalen wat langs de voordeur is buiten gegooid. Hoe kan men immers de Markt heraanleggen zonder de auto's deels weg te bannen? Het ergert N-VA mateloos dat men dan nog antwoordt dat het nuttig is om de mensen te laten wennen aan de idee van een autoverbod of drastische vermindering van parkeermogelijkheden op de Markt. Dit is een vorm van palliatieve sedatie voor de middenstanders: we gaan U dood doen, maar stilaan zodat ge het niet beseft. Dit is voor ons totaal onaanvaardbaar, zonder middenstand is er geen toekomst voor Wetteren. Ik vind dan ook dat men deze studie moet stopzetten en moet ophouden met nutteloos geld uit te geven.

Hoe wil men hiermee omgaan? Graag een reactie.

Jean-Paul De Corte fractieleider gemeenteraad

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is