N-VA Wetteren houdt situatie Volkershouwbrug in de gaten !

Op 4 oktober 2017

De N-VA Wetteren maakt zich, samen met de bewoners, zorgen over de Volkershouwbrug in Westrem over de E40.

Naar wij vernemen wordt deze brug verwijderd , nadat ze reeds jaren niet meer voor het autoverkeer toegankelijk was. De brug zou in slechte staat verkeren en een gevaar zijn voor de gebruikers.

Het zou zonde zijn dat er niet zou geopteerd worden voor een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug.

De zwakke weggebruikers zijn al stiefmoederlijk bedeeld wat betreft fietspaden en voetpaden in Westrem.

Het is zelfs een zelfmoordpoging om de verbindingsweg tussen Westrem en Bavegem per fiets of te voet te gebruiken.

Ook de verbinding per fiets tussen Wetteren en Oosterzele is niet ideaal, hier moet men gebruik maken van de drukke Oosterzeelse steenweg.

Zonder brug wordt een belangrijke verbindingsader tussen beide gemeenten doorgeknipt.

Zo'n nieuwe fietsbrug zou een ideale veilige verbinding zijn en zal een gegeerd traject worden voor het fietstoerisme.

Op een buurtvergadering van ongeruste mensen van Westrem bleek hoe groot de frustraties zijn . Westrem voelt zich stiefmoederlijk bedeeld door Wetteren. Een op te richten comité zal een vragenlijst opstellen waar de inwoners van Westrem hun grieven kwijt kunnen. Met de resultaten van deze bevraging zal men naar de verschillende bestuursniveau’s stappen om druk te zetten in dit dossier.

 

De N-VA Wetteren zal zijn invloed aanwenden op het kabinet van Minister Ben Weyts en ook Vlaams parlementslid  Marius Meremans zal zijn beste beentje voorzetten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is